Không nhận diện được số điện thoại. Để đăng ký dịch vụ trên website http://glive.vn, vui lòng bật 3G hoặc soạn tin nhắn như hướng dẫn dưới đây:


Soạn DK gửi 9506 (3000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) hoặc click

ĐĂNG KÝ