Cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) có ra văn bản trái pháp luật?

Tòa soạn Hòa nhập vừa nhận được đơn lần 2 của bà Lê Thanh Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội phản ánh việc Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã không xác minh đầy đủ điều kiện thi hành án, ra Quyết định không đúng bản chất vụ việc gây thiệt hại, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đơn khiếu nại lần 2.

Theo nội dung phản ánh:

Ngày 25/02/2019, Chi Cục Thi hành án Dân sự quận Bắc Từ Liêm ra Quyết định Thi hành án số 52/QĐ.TĐ-CCTHADS đối với Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội, buộc Công ty phải thanh toán cho Công ty cổ phần Silkroad Hà Nội số tiền 257.882.875 đồng (gồm nợ gốc 140.500.000 đồng + lãi chậm thanh toán 117.382.875 đồng) theo Bản án số 11/2018/KDTM-ST ngày 22/8/2018.

(Có Quyết định số 52/QĐ.TĐ-CCTHADS ngày 25/02/2019 kèm theo)

Ngày 17/6/2019, Chi cục Thi hành án Dân sự quận Bắc Từ Liêm ban hành Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với tôi – Lê Thanh Hương.

(Có Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 17/6/2019 kèm theo)

Do Chi cục Thi hành án quận Bắc Từ Liêm ra Quyết định trái pháp luật, tôi đã làm Đơn khiếu nại gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ngày 24/6/2019 đề nghị kiểm tra, xác minh các sai phạm của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, theo đó hủy bỏ Quyết định tạm hoãn xuất cảnh số 02/QĐ-CCTHADS ngày 17/6/2019 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm.

Trong Đơn khiếu nại này, tôi đã dẫn chứng quy định của pháp luật rằng việc tạm hoãn xuất cảnh chỉ áp dụng khi có căn cứ cho rằng việc xuất cảnh của tôi ảnh hưởng đến việc thi hành án. Vì thực tế sau khi có Quyết định thi hành án, Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội chưa thấy lần nào Chấp hành viên Trịnh Thị Thái đến công ty tiến hành các hoạt động xác minh tài sản, sổ sách kế toán, xác minh thực tế hiện trạng các tài sản khác của doanh nghiệp như Đất đai, tài sản trên đất tại các xí nghiệp bê tông tại Hà Nội và Quảng Ngãi… trong khi Công ty có trụ sở và nhiều xí nghiệp ngay trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, địa chỉ xác minh rất dễ dàng. Tài sản của Công ty giá trị lớn hơn rất nhiều lần số tiền phải thi hành án. Hơn nữa, Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội hoàn toàn không có bất kỳ hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc hành vi khác nhằm trốn tránh việc thi hành án.

Tóm lại, chấp hành viên Trịnh Thị Thái Chi cục thi hành án quận Bắc Từ Liêm cửa quyền, không tiến hành các thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật, lập hồ sơ giả đề xuất Chi cục trưởng Chi cục thi hành án quận Bắc Từ Liêm ra Quyết định trái pháp luật. Chi cục trưởng quan liêu ký ban hành Quyết định tạm hoãn xuất cảnh số 02/QĐ-CCTHADS ngày 17/6/2019 đối với tôi – Lê Thanh Hương theo đề nghị của chấp hành viên Trịnh Thị Thái là không khách quan, không đúng với quy định của pháp luật làm tổn hại đến uy tín, danh dự cho bản thân và gia đình tôi, làm thiệt hại đến kinh doanh của doanh nghiệp và người lao động vô cùng lớn.

Ngày 14/8/2019, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 48/QĐ-CTHADS về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thanh Hương. Theo Quyết định này, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã quyết định: Không chấp nhận khiếu nại của bà Lê Thanh Hương và giữ nguyên Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 17/6/2019 của Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm về việc tạm hoãn xuất cảnh với bà Lê Thanh Hương. Tuy nhiên, điều đáng nói là Cục THA dân sự TP Hà Nội đã tiếp tục đi theo vết xe đổ của chấp hành viên Trịnh Thị Thái không gặp gỡ xác minh, không xem xét ý kiến từ phía người khiếu nại, cụ thể là:

Thứ nhất: Trong Quyết định giải quyết khiếu nại có nội dung: “Kết quả xác minh Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội hiện vẫn đang hoạt động, vẫn kê khai thuế định kỳ, toàn bộ tài sản có giá trị và nhà đất của Công ty đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Tây Hà Nội”.

Nội dung “nhà đất của Công ty đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Tây Hà Nội” (vẫn là hồ sơ sai trái giả mạo của chấp hành viên Trịnh Thị Thái – Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm gửi lên)

Chính hồ sơ này sai phạm giả mạo này mới bị khiếu nại vì nó hoàn toàn không đúng bởi thực tế đất đai của Công ty CP Bê tông xây dựng Hà nội ở Hà Nội và các địa bàn khác, Công ty không thế chấp tại bất kỳ ngân hàng nào. Không hiểu Chấp hành viên Trịnh Thị Thái đã xác minh ở đâu? Căn cứ tài liệu nào? Việc xác minh và kết luận của chấp hành viên Trịnh Thị Thái là bịa đặt, vu khống.

Thứ hai: Trong Quyết định giải quyết khiếu nại có nội dung: “Tại Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 14/6/2019, ông Phạm Lê Chiến – Trưởng phòng tổng hợp Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội (là người được bà Lê Thanh Hương ủy quyền) trình bày: Hiện nay Công ty nợ nhiều về ngân sách, nợ ngân hàng nên không có khả năng để thanh toán đối với khoản nợ Công ty cổ phần Silkroad, Công ty không có nguồn để trả, toàn bộ tài sản của công ty đã thế chấp cho ngân hàng”. (vẫn là hồ sơ sai trái giả mạo của chấp hành viên Trịnh Thị Thái – Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm gửi lên)

Chính hồ sơ này sai phạm mới bị khiếu nại vì nó hoàn toàn sai sự thật. Hiện tại, ông Phạm Lê Chiến khẳng định ngày 14/6/2019 ông Chiến không có buổi làm việc nào với bà Trịnh Thị Thái – Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm. Vậy, tại sao bà Trịnh Thị Thái có Biên bản làm việc giữa bà Trịnh Thị Thái với ông Phạm Lê Chiến giải quyết việc thi hành án đề ngày 14/6/2019?.

Hành vi giả mạo hồ sơ của chấp hành viên Trịnh Thị Thái như sau:

Ngày 14/6/2019, tôi có làm giấy ủy quyền cho ông Phạm Lê Chiến được thay mặt Người đại diện pháp luật Công ty để thực hiện giải quyết việc thi hành án và Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày 14/6/2019. Trong ngày 14/6/2019, tôi cũng như người đại diện theo ủy quyền là ông Phạm Lê Chiến không có buổi làm việc nào, cũng không ký bất kỳ biên bản làm việc nào. Chấp hành viên Trịnh Thị Thái đã lấy Biên bản làm việc ngày 12/6/2019 với ông Phạm Lê Chiến (lúc này chưa có Giấy ủy quyền đại diện Công ty để thực hiện giải quyết việc thi hành án) để tự sửa thành ngày 14/6/2019 cho phù hợp với thời điểm được ủy quyền để hợp thức hồ sơ kèm báo cáo gửi lên Cục THA dân sự TP Hà Nội nhằm che đậy việc làm sai quy định của mình. Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã bỏ qua chi tiết gian dối này và lấy Biên bản giả đó làm căn cứ giải quyết việc khiếu nại, để rồi Cục THA dân sự TP Hà Nội ra Quyết định trả lời khiếu nại.

Rõ ràng, chấp hành viên Trịnh Thị Thái đã có hành vi gian dối trong việc cố tình giả mạo hồ sơ giấy tờ trong việc thi hành công vụ ra quyết định xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của công dân và làm thiệt hại lớn kinh tế đối với doanh nghiệp.

(Có Quyết định số 48/QĐ-CTHADS ngày 14/8/2019, Biên bản về việc giải quyết việc thi hành án ngày 12/6/2019 và Giấy ủy quyền ngày 14/6/2019 kèm theo)

Chúng tôi đã gửi hồ sơ đầy đủ nêu trên cho Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội và đã chỉ rõ nội dung giả dối hồ sơ của chấp hành viên Trịnh Thị Thái là tự sửa Biên bản ngày 12/6/2019 thành ngày 14/6/2019 nhưng Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội đã không hề xem xét hay giám định sự gian dối này của chấp hành viên Trịnh Thị Thái mà cố tình bao che, chạy tội cho bà Trịnh Thị Thái.

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, Ban biên tập tòa soạn Hòa nhập đã có văn bản chuyển đơn của bà Lê Thành Hương đến các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Làm rõ nội dung vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cũng như của doanh nghiệp, tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn rơi vào im lặng!


Nguồn: Tạp chí điện tử Hòa nhập (http://hoanhap.vn)