GIẢI THƯỞNG

I. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng cụ thể sẽ được thông báo cho người tham gia dịch vụ hàng ngày trước khi dịch vụ bắt đầu từ 08h00’00'’ đến 18h59’59’’ với sự thống nhất của Green Mobile Vinaphone.

Dịch vụ sẽ 2 mức giải thưởng: Giải thưởng tháng giải chung cuộc.

Giải thưởng tháng: Người chiến thắng người tổng thời gian thời giữ Thẻ cào Vàng lớn nhất trong suốt khoảng thời gian một tháng (30 ngày) diễn ra theo quy định của dịch vụ.

Giải thưởng chung cuộc: Người chiến thắng là người tổng thời gian thời gian giữ Thẻ cào Vàng lớn nhất trong suốt khoảng thời gian 1 quý ( 90 ngày) diễn ra theo quy định của dịch vụ.

TT

GIAI ĐOẠN

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

NỘI DUNG GIẢI

THỜI GIAN ÁP DỤNG

GIÁ TRỊ

(VNĐ) (*)

SL

THÀNH TIỀN
(VNĐ)

1

THỨ 10

Giải tháng

Samsung Glaxy Note 9 – 512 GB

30 ngày

21,490,000

3

64,470,000

2

Giải quý

Apple iPhone 11 pro

90 ngày

31,490,000

1

31,490,000

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG LÀ

95,960,000

Chín mươi năm triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn.

 

(*): - Giải thưởng thể thay đổi với giá trị bằng hoặc cao hơn tùy vào mỗi thời điểm để mang lại giá trị hấp dẫn cho người chơi.

- Giải thưởng được quy đổi thành tiền mặt.

- Người nhận giải thưởng nghĩa vụ nộp thuế Thu nhập nhân khi giá trị giải thưởng lớn hơn 10 triệu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Khách hàng thể nộp trực tiếp hoặc đồng ý khấu trừ luôn vào giá trị giải thưởng để Green Mobile nộp hộ.

- Chu kỳ giải thưởng cụ thể diễn ra như sau:

THẺ CÀO VÀNG

GIẢI THÁNG

GIẢI QUÝ 10

GIẢI THÁNG 1

 

 

Từ

30/10/2019

 

 

Đến

28/11/2019

GIẢI CHUNG CUỘC

 

 

TỪ

30/10/2019

GIẢI THÁNG 2

ĐẾN

27/1/2020

Từ

29/11/2019

 

 

Đến

28/12/2019

 

 

 

 

 

 

GIẢI THÁNG 3

 

 

Từ

29/12/2019

 

 

Đến

27/1/2020