GIẢI THƯỞNG

I. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng cụ thể sẽ được thông báo cho người tham gia dịch vụ hàng ngày trước khi dịch vụ bắt đầu từ 08h00’00'’ đến 18h59’59’’ với sự thống nhất của Green Mobile Vinaphone.

Dịch vụ sẽ 2 mức giải thưởng: Giải thưởng tháng giải chung cuộc.

Giải thưởng tháng: Người chiến thắng người tổng thời gian thời giữ Thẻ cào Vàng lớn nhất trong suốt khoảng thời gian một tháng (30 ngày) diễn ra theo quy định của dịch vụ.

Giải thưởng chung cuộc: Người chiến thắng là người tổng thời gian thời gian giữ Thẻ cào Vàng lớn nhất trong suốt khoảng thời gian 1 quý ( 90 ngày) diễn ra theo quy định của dịch vụ.

TT

GIAI ĐOẠN

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

NỘI DUNG GIẢI

THỜI GIAN ÁP DỤNG

GIÁ TRỊ

(VNĐ) (*)

SL

THÀNH TIỀN
(VNĐ)

1

Thứ 11

Giải tháng

Samsung Galaxy A51

30 ngày

7,990,000

3

23,970,000

2

Giải quý

Oppo Reno 2

 

90 ngày

11,690,000

1

11,690,000

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG LÀ

35,660,000

Ba mươi năm triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn.

 

(*): - Giải thưởng thể thay đổi với giá trị bằng hoặc cao hơn tùy vào mỗi thời điểm để mang lại giá trị hấp dẫn cho người chơi.

- Giải thưởng được quy đổi thành tiền mặt.

- Người nhận giải thưởng nghĩa vụ nộp thuế Thu nhập nhân khi giá trị giải thưởng lớn hơn 10 triệu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Khách hàng thể nộp trực tiếp hoặc đồng ý khấu trừ luôn vào giá trị giải thưởng để Green Mobile nộp hộ.

- Chu kỳ giải thưởng cụ thể diễn ra như sau:

 

THẺ CÀO VÀNG QUÝ 11

 

 

 

 

GIẢI THÁNG

GIẢI QUÝ 11

GIẢI THÁNG 1

 

 

Từ

28/1/2020

 

 

Đến

26/2/2020

GIẢI CHUNG CUỘC

 

 

TỪ

28/1/2020

GIẢI THÁNG 2

ĐẾN

26/4/2020

Từ

27/2/2020

 

 

Đến

27/3/2020

 

 

 

 

 

 

GIẢI THÁNG 3

 

 

Từ

28/3/2020

 

 

Đến

26/4/2020