Cơ cấu giải thưởng:

GIẢI THƯỞNG CHU KỲ 11 (23/03/2020 - 20/06/2020)

Stt

Chu kỳ

Cơ cấu
giải thưởng

Nội dung
giải

Thời gian
áp dụng

Giá trị (VNĐ) (*)

SL

Thành tiền
(VND)

1

11

Giải tháng

Điện thoại di động Iphone 7 Plus – 32G

30 ngày

5.800.000

3

17.400.000

Giải quý

Samsung Galaxy A80

90 ngày

7.990.000

1

7.990.000

Tổng giá trị giải thưởng

25.390.000

Hai mươi năm triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng

 

Chú ý: Giải thưởng được quy đổi thành tiền mặt.

Chu kỳ giải thưởng cụ thể diễn ra như sau:

CHU KỲ 11

GIẢI THÁNG

GIẢI QUÝ

GIẢI THÁNG 1

Từ

23/03/2020

Đến

21/04/2020

GIẢI CHUNG CUỘC

GIẢI THÁNG 2

TỪ

23/03/2020

Từ

22/04/2020

ĐẾN

20/06/2020

Đến

21/05/2020

GIẢI THÁNG 3

Từ

22/05/2020

Đến

20/06/2020