HƯỚNG DẪN

 • Phương thức tham gia
 • Có 2 cách để tham gia dịch vụ THẺ CÀO VÀNG

 • Đăng ký dịch vụ qua SMS
 • Thuê bao phải soạn tin đăng ký dịch vụ theo đúng cú pháp DK gửi đến đầu số dịch vụ 9506 với mức cước là 3.000 đồng/ngày. Miễn phí 01 ngày sử dụng cho lần đầu tiên đăng ký và cả trường hợp đăng ký lại.
 • Thời gian diễn ra dịch vụ THẺ CÀO VÀNG: từ 8h00’00” đến 19h00’00” mỗi ngày.
 • Sau khi đăng ký thành công, thuê bao sẽ tham gia giữ Thẻ cào vàng trong thời gian diễn ra dịch vụ. Cú pháp giữ Thẻ cào vàngT gửi đến 9506.
 • Miễn phí 10 SMS giữ Thẻ cào vàng đầu tiên.
 • Từ SMS thứ 11 - 100: tính phí 500 đồng/ SMS
 • Mỗi thuê bao chỉ được cho phép nhắn 100 tin nhắn T để dành thời gian mỗi ngày.
 • Đăng ký dịch vụ qua Web/wapsite:
 • Vào website/wap site của dịch vụ và vào phần đăng kí dịch vụ và làm theo các hướng dẫn. Trong các trường hợp cụ thể thì các bước đăng ký dịch vụ gồm:

 • Thuê bao truy cập vào hệ thống dịch vụ bằng mạng 3G:
 • B1. Truy cập vào website/wapsite tại địa chỉ http://glive.vn Hệ thống tự động nhận diện số MSISDN.

  B2. Chọn mục đăng ký.

  B3. Bấm xác nhận đồng ý (Hủy bỏ/Đồng ý)   

  B4. Hệ thống hoàn tất đăng ký và gửi tin nhắn thông báo về TB đó.

  Sau khi đăng ký thành công, kể cả qua SMS hay web/wapsite, khách hàng sẽ được cộng 100s (áp dụng cho cả trường hợp đăng ký mới và hủy đi đăng ký lại).

 • Luật chơi và phương thức chiến thắng
 • Luật chơi THẺ CÀO VÀNG
 • Để tham gia, người chơi phải đăng ký dịch vụ. Cú pháp : DK gửi 9506.
 • Để bắt đầu giữ Thẻ cào vàng, soạn cú pháp T gửi 9506.
 • Người thời gian chiếm giữ Thẻ cào vàng lâu nhất để trở thành người chiến thắng.
 • Thời gian giữ Thẻ cào vàng mỗi ngày
 • Dịch vụ mang tính giải trí và không mong muốn người chơi dành quá nhiều thời gian vào trò chơi nên giới hạn thời gian chơi theo khung giờ hàng ngày như sau:
 • Thời gian bắt đầu: 08h00.
 • Thời gian kết thúc: 19h00.
 • Số lượt tin giữ Thẻ cào vàng mỗi ngày
 • Số lượng lượt gửi tin tranh để giữ Thẻ cào vàng tối đa của một thuê bao tham gia dịch vụ trong 1 ngày là 100 tin nhắn T. Khi người chơi đã nhắn hết số lượng 100 tin trong 1 ngày, phải đợi đến ngày tiếp theo mới có thể tiếp tục nhắn tin tham gia giữ Thẻ cào vàng.
 • Cách xác định Thuê bao chiến thắng trong ngày
 • Kết thúc khung giờ diễn ra dịch vụ hằng ngày từ 8h00’00 đến 19h00’00”, hệ thống tự động cộng tất cả các khoảng thời gian mà mỗi thuê bao đã giữ được Thẻ cào vàng trong ngày để làm cơ sở tính giải thưởng ngày.
 • Thuê bao chiến thắng giải ngày: là thuê bao có thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất trong ngày đó tính từ thời điểm 8h00’00” đến 19h00’00” (Đơn vị: giờ/phút/giây).
 • Ví dụ: có 07 thuê bao tham gia giữ Thẻ cào vàng trong ngày với thời gian giữ như sau:
 • STT

  NGÀY

  THỜI GIAN GIỮ THẺ CÀO VÀNG/NGÀY

  Thuê bao A

  Thuê bao B

  Thuê bao C

  Thuê bao D

  Thuê bao E

  Thuê bao F

  Thuê bao G

  1

  THỨ 2

  6h02’03”

  2h10’11”

  1h01’15”

  6h06’02”

  4h00’01”

  2h25’01”

  5h15’01”

  Tổng thời gian giữ trong ngày

  6h02’03”

  2h10’11”

  1h01’15”

  6h06’02”

  4h00’01”

  2h25’01”

  5h15’01”

 • 01 thuê bao có tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lớn nhất trong ngày là thuê bao D.
 • Trường hợp nhiều thuê bao có cùng tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng bằng nhau thì thuê bao nào giữ Thẻ cào vàng lâu nhất và sớm nhất là thuê bao giành giải thưởng. Nếu có thuê bao nào khác vì lý do bất khả kháng ( mất sim, không liên lạc được...) thì hệ thống dịch vụ và BT sẽ chọn ra thuê bao có tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu liền kề để trao giải với số lượng là 01 giải ngày theo quy định.
 • Mỗi thuê bao chỉ được nhận một giải ngày trong một tuần. Nếu thuê bao đó nhận giải ngày thì toàn bộ thời gian mà thuê bao đó giữ được trong ngày đó sẽ không được cộng vào thời gian giữ để tranh giải tuần, giải tháng và giải chung cuộc.
 • Cách xác định thuê bao chiến thắng giải Tuần:
 • Các thuê bao tham gia để tranh và giữ Thẻ cào vàng hàng ngày. Thuê bao nào dành chiến thắng giải ngày sẽ bị trừ đi vào số tổng thời gian giữ Thẻ cào vàng để tính giải tuần, tháng, quý.
 • Trong vòng 07 ngày áp dụng giải tuần từ quy định của dịch vụ, thuê bao có tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất sẽ là thuê bao chiến thắng.
 • Công thức tính giải tuần = TỔNG THỜI GIAN GIỮ THẺ CẢO VÀNG hàng ngày cộng dồn lại trong 7 ngày liên tục theo thời gian dịch vụ quy định.
 • Trường hợp có nhiều hơn 2 thuê bao có cùng tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất trong tuần thì thuê bao nào đạt thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất và sớm nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu có thuê bao nào khác vì lý do bất khả kháng ( mất sim, không liên lạc được...) thì hệ thống dịch vụ và BT sẽ chọn ra thuê bao có tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu liền kề để trao giải với số lượng là 01 giải tuần đã quy định.
 • Cách xác định Thuê bao chiến thắng giải Tháng
 • Các thuê bao tham gia để tranh và giữ Thẻ cào vàng hàng ngày. Thuê bao nào dành chiến thắng giải ngày sẽ bị trừ đi vào số tổng thời gian giữ Thẻ cào vàng để tính giải tuần, tháng, quý.
 • Trong vòng 30 ngày áp dụng giải tháng từ quy định của dịch vụ, thuê bao có tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất sẽ là thuê bao chiến thắng.
 • Công thức tính giải tháng = TỔNG THỜI GIAN GIỮ THẺ CẢO VÀNG hàng ngày cộng dồn lại trong 30 ngày liên tục theo thời gian dịch vụ quy định.
 • Trường hợp có nhiều hơn 2 thuê bao có cùng tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất trong tháng thì thuê bao nào đạt thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất và sớm nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu có thuê bao nào khác vì lý do bất khả kháng ( mất sim, không liên lạc được...) thì hệ thống dịch vụ và BT sẽ chọn ra thuê bao có tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu liền kề để trao giải với số lượng là 01 giải tháng đã quy định.
 • Cách xác định Thuê bao chiến thắng Giải thưởng Quý
 • Các thuê bao tham gia để tranh và giữ Thẻ cào vàng hàng ngày. Thuê bao nào giành chiến thắng giải tháng sẽ bị trừ đi số thời gian tháng đó vào số tổng thời gian giữ Thẻ cào vàng để tính giải chung cuộc.
 • Trong vòng 90 ngày mỗi chu kỳ quý áp dụng giải chung cuộc từ quy định của dịch vụ, thuê bao bao có tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lớn nhất Quý sẽ là thuê bao chiến thắng.
 • Công thức tính giải chung cuộc = TỔNG THỜI GIAN GIỮ THẺ CÀO VÀNG hàng ngày cộng dồn lại trong 90 ngày liên tục theo thời gian dịch vụ quy định.
 • Trường hợp có nhiều hơn 2 thuê bao có cùng tổng số thời gian giữ Thẻ cảo vàng lâu nhất trong quý, thuê bao nào đạt thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất và sớm nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu có thuê bao nào khác vì lý do bất khả kháng ( mất sim, không liên lạc được...) thì hệ thống dịch vụ và BT sẽ chọn ra thuê bao có tổng số thời gian giữ thẻ cào lớn liền kề để trao giải với số lượng là 01 giải chung cuộc đã quy định.
 • Cú pháp nhắn tin và thông báo truy vấn từ người chơi
 • Thông báo từ hệ thống
 • Những thông tin sẽ được hệ thống gửi xuống thuê bao trong những trường hợp sau:
 • Tin nhắn thông báo cho tất cả các thuê bao khi thay đổi giải thưởng ngày, giải tháng và giải Quý.
 • Vào 08h00 ngày đầu tiên của chu kỳ giải quý đầu tiên, hệ thống sẽ nhắn tin thông báo giải thưởng ngày và tháng đó cho thuê bao để bắt đầu.
 • Thông báo truy vấn từ người chơi
 • Người chơi có thể gửi tin nhắn để biết những thông tin về DỊCH VỤ và thông tin liên quan đến dịch vụ THẺ CÀO VÀNG. Cụ thể:
 • 1

  Cú pháp đăng ký Dịch vụ

  DK

  2

  Cú pháp giữ Thẻ cào Vàng

  T

  3

  Cú pháp hướng dẫn

  TG

  4

  Cú pháp hủy gói

  HUY TCV

  5

  Cú pháp tra cứu danh sách phần thưởng

  PT

  6

  Cú pháp kiểm tra thời gian giữ Thẻ cào vàng trong ngày, tuần, tháng, quý

  KT

  7

  Cú pháp kiểm tra thuê bao đang giữ Thẻ cào vàng lâu nhất ngày, tuần, tháng, quý

  DS

 • Thời gian, địa điểm và thủ tục trao thưởng:
 • Thời gian xác nhận thuê bao chiến thắng:
 • Ban tổ chức (BT) sẽ đăng tải thông tin số thuê bao chiến thắng trên website http://glive.vn của DỊCH VỤ vào ngày thứ 2 hàng tuần.
 • Trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin số thuê bao chiến thắng lên website DỊCH VỤ, các khiếu nại về kết quả DỊCH VỤ nếu có sẽ được giải quyết. Sau thời hạn 07 (bảy) ngày này, mọi khiếu nại về kết quả của DỊCH VỤ sẽ không được tiếp nhận và giải quyết dù với bất cứ lí do nào.
 • Sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin số thuê bao chiến thắng lên website DỊCH VỤ, nếu không có khiếu nại hoặc bất kỳ tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì Công ty GREEN MOBILE phối hợp cùng Vinaphone sẽ tiến hành các thủ tục xác minh thuê bao chiến thắng và tiến hành các thủ tục trao giải.
 • Nếu có tranh chấp, quyết định của Vinaphone sẽ là quyết định cuối cùng có hiệu lực dựa trên những thể lệ của DỊCH VỤ.
 • Thủ tục, điều lệ nhận thưởng và quy định giải thưởng:
 • Quy định trả thưởng
 • Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày kết quả DỊCH VỤ được đăng tải trên website/wapsite http://glive.vn, Vinaphone sẽ gửi tin nhắn từ đầu số 9506 thông báo về kết quả tới thuê bao chiến thắng.
 • Sau đó, Công ty GREEN MOBILEVinaphone sẽ tiến hành gọi điện thoại (3 lần/ngày vào 3 thời điểm khác nhau) từ số tổng đài chuyên biệt của Vinaphone để xác minh thuê bao chiến thắng trong 3 ngày làm việc liên tục từ 8h00 đến 17h00 hàng ngày.
 • Trong trường hợp không thể liên hệ với thuê bao chiến thắng đầu tiên trong thời gian 03 ngày làm việc, kết quả này sẽ bị hủy (được xác nhận bởi Công ty GREEN MOBILEVinaphone) và người có số điểm cao kế tiếp sẽ là thuê bao chiến thắng.
 • Trong trường hợp xác minh được thuê bao chiến thắng nhưng thuê bao đó tham gia không hợp lệ hoặc thuê bao từ chối nhận thưởng thì giải thưởng sẽ được trao cho số thuê bao có số điểm cao kế tiếp.
 • Quy trình xác minh thuê bao chiến thắng kế tiếp sẽ như trên, và nếu thuê bao chiến thắng thứ hai vẫn không thể liên hệ được hoặc tham gia không hợp lệ hoặc từ chối nhận giải thưởng, kết quả sẽ bị hủy và giải thưởng sẽ được trao cho thuê bao có số điểm cao kế tiếp theo. Và quy trình sẽ tiếp tục như trên cho đến khi xác minh được thuê bao chiến thắng để trao thưởng.
 • Vào thời điểm xác minh thuê báo chiến thắng, số thuê bao chiến thắng phải đang ở trạng thái hoạt động cả 2 chiều.
 • Trường hợp số thuê bao trúng thưởng là:
 • Thuê bao trả sau: giải thưởng chỉ được trao cho chủ thuê bao đứng tên trên hợp đồng tại thời điểm xác minh và đang ở trạng thái hoạt động cả 2 chiều.
 • Thuê bao trả trước: giải thưởng được trao cho chủ thuê bao đang sử dụng số điện thoại đó tại thời điểm xác minh và phải liệt kê được 5 số điện thoại gọi đi từ thuê bao đó trong thời gian ít nhất 1 tuần kể từ ngày xác minh.
 • Nếu số thuê bao chiến thắng là thuê bao trả sau sở hữu bởi một công ty, người sử dụng số thuê bao trên tham gia DỊCH VỤ sẽ chỉ được nhận giải thưởng khi xuất trình giấy tờ xác nhận bởi đại diện hợp pháp của công ty sở hữu số thuê bao thắng cuộc nêu rõ công ty cho phép người có tên đăng ký tham gia DỊCH VỤ sử dụng số thuê bao đó để tham gia DỊCH VỤ và rằng công ty từ bỏ mọi quyền lợi đới với giải thưởng mà người có tên đăng ký tham gia DỊCH VỤ nhận được.
 • Sản phẩm sẽ được trao cho thuê bao có đủ điều kiện để nhận thưởng trong thời gian tối đa 45 (bốn mươi năm) ngày làm việc kể từ ngày Công ty GREEN MOBILEVinaphone xác nhận thành công với thuê bao chiến thắng.
 • Các thuê bao trúng thưởng phải có nghĩa vụ đóng các khoản thuế theo quy định của Nhà nước. Công ty GREEN MOBILEVinaphone sẽ chịu trách nhiệm thu các khoản thuế hoặc các khoản phí từ thuê bao chiến thắng ("Thuế Giải thưởng"), nộp thuế hoặc các khoản thu cho các cơ quan có liên quan trước khi trao trả các giải thưởng cho những người đoạt giải phù hợp với luật pháp Việt Nam. Các thuê bao từ chối nộp thuế sẽ không nhận được giải thưởng.
 • Giải thưởng của DỊCH VỤ chỉ được trao cho chủ thuê bao chiến thắng đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thể lệ của DỊCH VỤ. Trường hợp chủ thuê bao không thể nhận giải có thể làm giấy ủy quyền có xác nhận của cấp có thẩm quyền (Phường, xã) trong đó ghi rõ ủy thác đi nhận giải thưởng của DỊCH VỤ cho người khác nhận thay.
 • Địa điểm nhận giải thưởng
 • Đối với các khách hàng trúng thưởng tại Hà Nội, Công ty GREEN MOBILE sẽ tổ chức trao giải và ký nhận tại văn phòng công ty: Green Mobile.

  Đối với các khách hàng trúng thưởng ở các tỉnh thành phố (không phải địa phận Hà Nội): Công ty GREEN MOBILE sẽ thuê đơn vị chuyển phát thực hiện chuyển phát quà tặng đến tay người trúng giải sau khi đã thực hiện đầy đủ các điều kiện nhận giải thưởng.

  Thuê bao chiến thắng/người được ủy quyền phải mang theo những giấy tờ sau khi nhận giải thưởng:

 • Bản chính hoặc bản sao CMND/Hộ chiếu có công chứng trong khoảng thời gian 03 tháng tính từ ngày nhận giải. Đối với trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền phải mang thêm giấy ủy quyền có công chứng, trong đó ghi rõ được ủy thác đi nhận giải thưởng của DỊCH VỤ.
 • Thẻ SIM gốc số điện thoại đăng ký tham gia DỊCH VỤ và ghi rõ 5 số điện thoại gọi đi gần nhất từ SIM đó;
 • Tin nhắn thông báo là người chiến thắng được gửi từ đầu số 9506 theo quy định của DỊCH VỤ.
 • Mã số thuế cá nhân để thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn (nếu có)
 • Nếu thuê bao chiến thắng dưới 18 tuổi, thuê bao sẽ phải đi kèm cùng bố mẹ hoặc người giám hộ đến làm thủ tục nhận giải. Thuê bao dưới 18 tuổi và bố mẹ hoặc người giám hộ đều phải xuất trình bản chính hoặc bản sao CMND/Hộ chiếu có công chứng trong khoảng thời gian 3 tháng tính từ ngày nhận giải và giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa thuê bao dưới 18 tuổi và bố mẹ hoặc người giám hộ.
 • Trong trường hợp thuê bao trúng thưởng ở tỉnh xa và không thể đến văn phòng Công ty GREEN MOBILE tại Hà Nội để nhận giải thưởng trực tiếp, thuê bao chiến thắng phải gửi những giấy tờ và hình ảnh sau đến văn phòng Công ty GREEN MOBILE để xác nhận:
 • Bản chính hoặc bản sao CMND/Hộ chiếu có công chứng trong khoảng thời gian 3 tháng tính từ ngày nhận giải
 • Ghi rõ 5 số điện thoại gọi đi gần nhất từ SIM số điện thoại đăng ký tham gia DỊCH VỤ trong 1 tuần.
 • Ảnh chụp màn hình điện thoại thể hiện tin nhắn thông báo thắng cuộc từ đầu số 9506
 • Sau khi nhận được đầy đủ các giấy tờ xác minh trên, Công ty GREEN MOBILE sẽ thực hiện chuyển giải thưởng của khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh bảo đảm cho thuê bao chiến thắng ở xa trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc.
 • LƯU Ý: Việc không thể xuất trình các giấy tờ, văn bản xác nhận như yêu cầu trên là cơ sở cho việc truất quyền nhận giải thưởng.

 • Quy trình xác minh chủ thuê bao trúng thưởng:
 • Việc thực hiện xác minh chủ nhân thuê bao trúng thưởng sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: Kiểm tra thông tin về chủ thuê bao trên hệ thống Vinaphone (Tên chủ thuê bao, số CMND/hộ chiếu).
 • Bước 2: Gửi tin nhắn từ đầu số 9506 thông báo về kết quả tới thuê bao chiến thắng.
 • Bước 3: Công ty GREEN MOBILEVinaphone sẽ liên hệ điện thoại (3 lần/ngày vào 3 thời điểm khác nhau) từ số tổng đài chuyên biệt của Vinaphone để xác minh thuê bao chiến thắng trong 3 ngày làm việc liên tục từ 8h00 đến 17h00 hàng ngày.
 • Bước 4: Yêu cầu chủ thuê bao cung cấp thông tin xác thực (Tên chủ thuê bao, số CMND/hộ chiếu).
 • Bước 5: Nếu chủ thuê bao cung cấp chính xác các thông tin, chuyển sang Bước 6. Nếu không chuyển sang Bước 7.
 • Bước 6: Yêu cầu chủ thuê bao mang theo điện thoại và CMND/hộ chiếu đến văn phòng Công ty GREEN MOBILE để nhận giải và ký biên bản xác nhận đã nhận giải thưởng. Giải thưởng chỉ được trao cho khách hàng khi có đầy đủ các giấy tờ chứng minh chủ thuê bao trùng khớp với thông tin đã xác minh.
 • Bước 7: Thực hiện xác minh theo mẫu phiếu xác minh. Nếu xác nhận thành công thì yêu cầu khách hàng đăng ký lại thông tin thuê bao trả trước và quay trở lại Bước 6. Nếu không chuyển sang Bước 8.
 • Bước 8: Nếu không xác định được chủ nhân thuê bao trúng thưởng thì giải thưởng sẽ được trao cho thuê bao có số điểm cao nhiều thứ hai. Và quy trình xác minh thuê bao thứ hai này sẽ tương tự như trên.
 • Bước 9: Đối với thuê bao trả sau, phải thanh toán cước tháng đầy đủ thì mới được nhận thưởng.
 • Ghi chú: Nếu khách hàng là thuê bao tên công ty thì phải có hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông (bản sao), hóa đơn cước tháng gần nhất, giới thiệu của công ty cho cá nhân sử dụng số thuê bao đến xác minh, bản sao chứng minh nhân dân cá nhân.
 • Bước 10: Trao thưởng: Công ty GREEN MOBILEVinaphone tiến hành trả thưởng cho khách hàng sau khi xác minh hoàn tất và trong thời gian cam kết của DỊCH VỤ.
 • Những quy định khác:
 • Hệ thống của Vinaphone sẽ kiểm soát thời gian nhận tin nhắn của người chơi.
 • Ban tổ chức có quyền sử dụng tên, tuổi, địa chỉ và các hình ảnh, giọng nói của người trúng thưởng cho mục đích quảng bá truyền thông DỊCH VỤ mà không cần xin phép hay trả bất kỳ chi phí nào thêm cho người trúng thưởng.
 • Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến DỊCH VỤ cung cấp này, Công ty GREEN MOBILE có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Sau khi kết thúc DỊCH VỤ cung cấp, công ty GREEN MOBILE có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện DỊCH VỤ cung cấp trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (biên bản xác định trúng thưởng, danh sách khách hàng trúng thưởng, biên bản trao thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao).
 • Tất cả những thuê bao tham gia DỊCH VỤ được coi là đã đọc, hiểu, đồng ý và tuân thủ các quy định và thể lệ của DỊCH VỤ.
 • Bố mẹ và/hoặc người giám hộ của những thuê bao dưới 18 tuổi được coi là đã đọc, hiểu, đồng ý và tuân thủ các quy định và thể lệ của DỊCH VỤ.
 • Khách hàng có thể gọi trực tiếp đến dịch vụ chăm sóc khách hàng của Vinaphone nếu có khiếu nại hoặc thắc mắc thêm.
 •