GIẢI THƯỞNG

I. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

  Giải thưởng cụ thể sẽ được thông báo cho người tham gia dịch vụ hàng ngày trước khi dịch vụ bắt đầu từ 08h00’00'’ đến 18h59’59’’ với sự thống nhất của Green Mobile và Vinaphone.

  Dịch vụ sẽ có 2 mức giải thưởng: Giải thưởng tháng và giải chung cuộc.

  Giải thưởng tháng: Người chiến thắng là người có tổng thời gian thời giữ Thẻ cào Vàng lớn nhất trong suốt khoảng thời gian một tháng (30 ngày) diễn ra theo quy định của dịch vụ.

  Giải thưởng chung cuộc: Người chiến thắng là người có tổng thời gian thời gian giữ Thẻ cào Vàng lớn nhất trong suốt khoảng thời gian 1 quý ( 90 ngày) diễn ra theo quy định của dịch vụ.

TT

GIAI ĐOẠN

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

NỘI DUNG GIẢI

THỜI GIAN ÁP DỤNG

GIÁ TRỊ

(VNĐ) (*)

SL

THÀNH TIỀN
(VNĐ)

1

Thứ 13

Giải tháng

Điện thoại Oppo Reno 3

30 ngày

8,000,000

3

24,000,000

2

Giải quý

Apple IPhone XS - 64GB

90 ngày

11,700,000

1

11,700,000

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG LÀ

35,700,000

Ba mươi lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn.

 

 (*): - Giải thưởng có thể thay đổi với giá trị bằng hoặc cao hơn tùy vào mỗi thời điểm để mang lại giá trị hấp dẫn cho người chơi.

- Giải thưởng được quy đổi thành tiền mặt.

- Người nhận giải thưởng có nghĩa vụ nộp thuế Thu nhập cá nhân khi giá trị giải thưởng lớn hơn 10 triệu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Khách hàng có thể nộp trực tiếp hoặc đồng ý khấu trừ luôn vào giá trị giải thưởng để Green Mobile nộp hộ.

- Chu kỳ giải thưởng cụ thể diễn ra như sau:

 

THẺ CÀO VÀNG QUÝ 13

GIẢI THÁNG

GIẢI QUÝ 13

GIẢI THÁNG 1

Từ

26/07/2020

Đến

24/08/2020

GIẢI CHUNG CUỘC

TỪ

26/07/2020

GIẢI THÁNG 2

ĐẾN

23/10/2020

Từ

25/08/2020

Đến

23/09/2020

GIẢI THÁNG 3

Từ

24/09/2020

Đến

23/10/2020