HƯỚNG DẪN

 • Phương thức tham gia
 • Có 2 cách để tham gia dịch vụ THẺ CÀO VÀNG

 • Đăng ký dịch vụ qua SMS
 • Thuê bao phải soạn tin đăng ký dịch vụ theo đúng cú pháp DK gửi đến đầu số dịch vụ 9506 với mức cước là 3.000 đồng/ngày. Miễn phí 01 ngày sử dụng cho lần đầu tiên đăng ký và cả trường hợp đăng ký lại.
 • Thời gian diễn ra dịch vụ THẺ CÀO VÀNG: từ 8h00’00” đến 19h00’00” mỗi ngày.
 • Sau khi đăng ký thành công, thuê bao sẽ tham gia giữ Thẻ cào vàng trong thời gian diễn ra dịch vụ. Cú pháp giữ Thẻ cào vàngT gửi đến 9506.
 • Miễn phí 10 SMS giữ Thẻ cào vàng đầu tiên.
 • Từ SMS thứ 11 - 100: tính phí 500 đồng/ SMS
 • Mỗi thuê bao chỉ được cho phép nhắn 100 tin nhắn T để dành thời gian mỗi ngày.
 • Đăng ký dịch vụ qua Web/wapsite:
 • Vào website/wap site của dịch vụ và vào phần đăng kí dịch vụ và làm theo các hướng dẫn. Trong các trường hợp cụ thể thì các bước đăng ký dịch vụ gồm:

 • Thuê bao truy cập vào hệ thống dịch vụ bằng mạng 3G:
 • B1. Truy cập vào website/wapsite tại địa chỉ http://glive.vn Hệ thống tự động nhận diện số MSISDN.

  B2. Chọn mục đăng ký.

  B3. Bấm xác nhận đồng ý (Hủy bỏ/Đồng ý)   

  B4. Hệ thống hoàn tất đăng ký và gửi tin nhắn thông báo về TB đó.

  Sau khi đăng ký thành công, kể cả qua SMS hay web/wapsite, khách hàng sẽ được cộng 100s (áp dụng cho cả trường hợp đăng ký mới và hủy đi đăng ký lại).

 • Luật chơi và phương thức chiến thắng
 • Luật chơi THẺ CÀO VÀNG
 • Để tham gia, người chơi phải đăng ký dịch vụ. Cú pháp : DK gửi 9506.
 • Để bắt đầu giữ Thẻ cào vàng, soạn cú pháp T gửi 9506.
 • Người thời gian chiếm giữ Thẻ cào vàng lâu nhất để trở thành người chiến thắng.
 • Thời gian giữ Thẻ cào vàng mỗi ngày
 • Dịch vụ mang tính giải trí và không mong muốn người chơi dành quá nhiều thời gian vào trò chơi nên giới hạn thời gian chơi theo khung giờ hàng ngày như sau:
 • Thời gian bắt đầu: 08h00.
 • Thời gian kết thúc: 19h00.
 • Số lượt tin giữ Thẻ cào vàng mỗi ngày
 • Số lượng lượt gửi tin tranh để giữ Thẻ cào vàng tối đa của một thuê bao tham gia dịch vụ trong 1 ngày là 100 tin nhắn T. Khi người chơi đã nhắn hết số lượng 100 tin trong 1 ngày, phải đợi đến ngày tiếp theo mới có thể tiếp tục nhắn tin tham gia giữ Thẻ cào vàng.
 • Cách xác định Thuê bao chiến thắng trong ngày
 • Kết thúc khung giờ diễn ra dịch vụ hằng ngày từ 8h00’00 đến 19h00’00”, hệ thống tự động cộng tất cả các khoảng thời gian mà mỗi thuê bao đã giữ được Thẻ cào vàng trong ngày để làm cơ sở tính giải thưởng ngày.
 • Thuê bao chiến thắng giải ngày: là thuê bao có thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất trong ngày đó tính từ thời điểm 8h00’00” đến 19h00’00” (Đơn vị: giờ/phút/giây).
 • Ví dụ: có 07 thuê bao tham gia giữ Thẻ cào vàng trong ngày với thời gian giữ như sau:
 • STT

  NGÀY

  THỜI GIAN GIỮ THẺ CÀO VÀNG/NGÀY

  Thuê bao A

  Thuê bao B

  Thuê bao C

  Thuê bao D

  Thuê bao E

  Thuê bao F

  Thuê bao G

  1

  THỨ 2

  6h02’03”

  2h10’11”

  1h01’15”

  6h06’02”

  4h00’01”

  2h25’01”

  5h15’01”

  Tổng thời gian giữ trong ngày

  6h02’03”

  2h10’11”

  1h01’15”

  6h06’02”

  4h00’01”

  2h25’01”

  5h15’01”

 • 01 thuê bao có tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lớn nhất trong ngày là thuê bao D.
 • Trường hợp nhiều thuê bao có cùng tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng bằng nhau thì thuê bao nào giữ Thẻ cào vàng lâu nhất và sớm nhất là thuê bao giành giải thưởng. Nếu có thuê bao nào khác vì lý do bất khả kháng ( mất sim, không liên lạc được...) thì hệ thống dịch vụ và BT sẽ chọn ra thuê bao có tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu liền kề để trao giải với số lượng là 01 giải ngày theo quy định.
 • Mỗi thuê bao chỉ được nhận một giải ngày trong một tuần. Nếu thuê bao đó nhận giải ngày thì toàn bộ thời gian mà thuê bao đó giữ được trong ngày đó sẽ không được cộng vào thời gian giữ để tranh giải tuần, giải tháng và giải chung cuộc.
 • Cách xác định thuê bao chiến thắng giải Tuần:
 • Các thuê bao tham gia để tranh và giữ Thẻ cào vàng hàng ngày. Thuê bao nào dành chiến thắng giải ngày sẽ bị trừ đi vào số tổng thời gian giữ Thẻ cào vàng để tính giải tuần, tháng, quý.
 • Trong vòng 07 ngày áp dụng giải tuần từ quy định của dịch vụ, thuê bao có tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất sẽ là thuê bao chiến thắng.
 • Công thức tính giải tuần = TỔNG THỜI GIAN GIỮ THẺ CẢO VÀNG hàng ngày cộng dồn lại trong 7 ngày liên tục theo thời gian dịch vụ quy định.
 • Trường hợp có nhiều hơn 2 thuê bao có cùng tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất trong tuần thì thuê bao nào đạt thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất và sớm nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu có thuê bao nào khác vì lý do bất khả kháng ( mất sim, không liên lạc được...) thì hệ thống dịch vụ và BT sẽ chọn ra thuê bao có tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu liền kề để trao giải với số lượng là 01 giải tuần đã quy định.
 • Cách xác định Thuê bao chiến thắng giải Tháng
 • Các thuê bao tham gia để tranh và giữ Thẻ cào vàng hàng ngày. Thuê bao nào dành chiến thắng giải ngày sẽ bị trừ đi vào số tổng thời gian giữ Thẻ cào vàng để tính giải tuần, tháng, quý.
 • Trong vòng 30 ngày áp dụng giải tháng từ quy định của dịch vụ, thuê bao có tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất sẽ là thuê bao chiến thắng.
 • Công thức tính giải tháng = TỔNG THỜI GIAN GIỮ THẺ CẢO VÀNG hàng ngày cộng dồn lại trong 30 ngày liên tục theo thời gian dịch vụ quy định.
 • Trường hợp có nhiều hơn 2 thuê bao có cùng tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất trong tháng thì thuê bao nào đạt thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất và sớm nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu có thuê bao nào khác vì lý do bất khả kháng ( mất sim, không liên lạc được...) thì hệ thống dịch vụ và BT sẽ chọn ra thuê bao có tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu liền kề để trao giải với số lượng là 01 giải tháng đã quy định.
 • Cách xác định Thuê bao chiến thắng Giải thưởng Quý
 • Các thuê bao tham gia để tranh và giữ Thẻ cào vàng hàng ngày. Thuê bao nào giành chiến thắng giải tháng sẽ bị trừ đi số thời gian tháng đó vào số tổng thời gian giữ Thẻ cào vàng để tính giải chung cuộc.
 • Trong vòng 90 ngày mỗi chu kỳ quý áp dụng giải chung cuộc từ quy định của dịch vụ, thuê bao bao có tổng số thời gian giữ Thẻ cào vàng lớn nhất Quý sẽ là thuê bao chiến thắng.
 • Công thức tính giải chung cuộc = TỔNG THỜI GIAN GIỮ THẺ CÀO VÀNG hàng ngày cộng dồn lại trong 90 ngày liên tục theo thời gian dịch vụ quy định.
 • Trường hợp có nhiều hơn 2 thuê bao có cùng tổng số thời gian giữ Thẻ cảo vàng lâu nhất trong quý, thuê bao nào đạt thời gian giữ Thẻ cào vàng lâu nhất và sớm nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu có thuê bao nào khác vì lý do bất khả kháng ( mất sim, không liên lạc được...) thì hệ thống dịch vụ và BT sẽ chọn ra thuê bao có tổng số thời gian giữ thẻ cào lớn liền kề để trao giải với số lượng là 01 giải chung cuộc đã quy định.
 • Cú pháp nhắn tin và thông báo truy vấn từ người chơi
 • Thông báo từ hệ thống
 • Những thông tin sẽ được hệ thống gửi xuống thuê bao trong những trường hợp sau:
 • Tin nhắn thông báo cho tất cả các thuê bao khi thay đổi giải thưởng ngày, giải tuần, giải tháng và giải Quý.
 • Thông báo truy vấn từ người chơi
 • Người chơi có thể gửi tin nhắn để biết những thông tin về DỊCH VỤ và thông tin liên quan đến dịch vụ THẺ CÀO VÀNG. Cụ thể:
 • 1

  Cú pháp đăng ký Dịch vụ

  DK

  2

  Cú pháp giữ Thẻ cào Vàng

  T

  3

  Cú pháp hướng dẫn

  TG

  4

  Cú pháp hủy gói

  HUY TCV

  5

  Cú pháp tra cứu danh sách phần thưởng

  PT

  6

  Cú pháp kiểm tra thời gian giữ Thẻ cào vàng trong ngày, tuần, tháng, quý

  KT

  7

  Cú pháp kiểm tra thuê bao đang giữ Thẻ cào vàng lâu nhất ngày, tuần, tháng, quý

  DS