DANH SÁCH THUÊ BAO TRÚNG GIẢI DỊCH VỤ THẺ CÀO VÀNG

Chu kỳ 13 (Từ ngày 26/07/2020 đến 23/10/2020)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tháng 1

26/07/2020 – 24/08/2020

Điện thoại Oppo Reno 3

094xxxx098

 

2

Tháng 2

25/08/2020 – 23/09/2020

Điện thoại Oppo Reno 3

 

3

Tháng 3

24/09/2020 – 23/10/2020

Điện thoại Oppo Reno 3

 

4

Quý

26/07/2020 – 23/10/2020

Điện thoại Apple Iphone XS – 64GB

 

Chu kỳ 12 (Từ ngày 27/04/2020 đến 25/07/2020)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tháng 1

27/04/2020 – 26/05/2020

Samsung Galaxy A50s

091xxxx852

 

2

Tháng 2

27/05/2020 – 25/06/2020

Samsung Galaxy A50s

094xxxx516

3

Tháng 3

26/06/2020 – 25/07/2020

Samsung Galaxy A50s

092xxxx285

 

4

Quý

27/04/2020 – 25/07/2020

Apple iPhone 8 Plus - 128GB

091xxxx036

 

 

Chu kỳ 11 (Từ ngày 28/01/2020 đến 26/04/2020)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tháng 1

28/01/2020 – 26/02/2020

Samsung Galaxy A51

082xxxx683

2

Tháng 2

27/02/2020 – 27/03/2020

Samsung Galaxy A51

082xxxx857

3

Tháng 3

28/03/2020 – 26/04/2020

Samsung Galaxy A51

091xxxx408

4

Quý

28/01/2020 – 26/04/2020

Oppo Reno 2

082xxxx744

Chu kỳ 10 (Từ ngày 30/10/2019 đến 27/01/2020)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tháng 1

30/10/2019 - 28/11/2019

Samsung Glaxy Note 9 – 512 GB

091xxxx457

2

Tháng 2

29/11/2019 - 28/12/2019

Samsung Glaxy Note 9 – 512 GB

091xxxx204

3

Tháng 3

29/12/2019 – 27/01/2020

Samsung Glaxy Note 9 – 512 GB

094xxxx490

4

Quý

30/10/2019 – 27/01/2020

Apple iPhone 11 pro

082xxxx349

Chu kỳ 9 (Từ ngày 01/08/2019 đến 29/10/2019)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tháng 1

01/08/2019 - 30/08/2019

 

Điện thoại Samsung
Galaxy Note 9

091xxxx421

 

2

Tháng 2

31/08/2019 - 29/09/2019

 

Điện thoại Samsung
Galaxy Note 9

091xxxx722

3

Tháng 3

30/9/2019 - 29/10/2019

 

Điện thoại Samsung
Galaxy Note 9

084xxxx083

4

Quý

01/08/2019 - 29/10/2019

 

Smart Tivi LG

65 inch

094xxxx630

Chu kỳ 8 (Từ ngày 03/05/2019 đến 31/07/2019)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tháng 1

03/05/2019 - 01/06/2019

Điện thoại Samsung

Galaxy S10 Plus +

10 triệu tiền thẻ cào

Vinaphone

085xxxx583

2

Tháng 2

02/06/2019 - 01/07/2019

Điện thoại Samsung

Galaxy S10 Plus +

10 triệu tiền thẻ cào

Vinaphone

091xxxx421

3

Tháng 3

02/07/2019 – 31/07/2019

Điện thoại Samsung

Galaxy S10 Plus +

10 triệu tiền thẻ cào

Vinaphone

094xxxx073

4

Quý

03/05/2019 - 31/07/2019

Cặp đôi điện thoại
Apple Iphone Xs Max
- 512 GB

 

084xxxx956

Chu kỳ 7 (Từ ngày 02/02/2019 đến 02/05/2019

Tháng thứ 3(Từ ngày 04/03/2019 - 02/04/2019)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

03/04/2019 – 09/04/2019

Điện thoại OPPO Find X

085xxxx722

2

Tuần 2

10/04/2019 – 16/04/2019

Điện thoại OPPO Find X

088xxxx695

3

Tuần 3

17/04/2019 – 23/04/2019

Điện thoại OPPO Find X

 

084xxxx633

4

Tuần 4

24/04/2019 – 02/05/2019

Điện thoại OPPO Find X

 

085xxxx583

5

Tháng 3

03/04/2019 – 02/05/2019

Cặp điện thoại Apple Iphone 8 Plus - 64GB

084xxxx956

6

Quý

02/02/2019 – 02/05/2019

Cặp điện thoại Apple Iphone X - 64GB

088xxxx721

 

Tháng thứ 2(Từ ngày 04/03/2019 - 02/04/2019)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

04/03/2019 – 10/03/2019

Điện thoại OPPO Find X

084xxxx594

2

Tuần 2

11/03/2019 – 17/03/2019

Điện thoại OPPO Find X

085xxxx283

3

Tuần 3

18/03/2019 – 24/03/2019

Điện thoại OPPO Find X

 

091xxxx134

4

Tuần 4

25/03/2019 – 02/04/2019

Điện thoại OPPO Find X

 

085xxxx392

4

Tháng 2

04/03/2019 – 02/04/2019

Cặp điện thoại Apple Iphone 8 Plus - 64GB

085xxxx520

 

Tháng thứ 1(Từ ngày 02/02/2019 - 03/03/2019)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

02/02/2019 – 08/02/2019

Điện thoại OPPO Find X

088xxxx472

2

Tuần 2

09/02/2019 - 15/02/2019

Điện thoại OPPO Find X

088xxxx470

3

Tuần 3

16/02/2019 – 22/02/2019

Điện thoại OPPO Find X

 

088xxxx721

4

Tuần 4

23/02/2019 - 03/03/2019

Điện thoại OPPO Find X

 

091xxxx354

4

Tháng 1

02/02/2019 - 03/03/2019

Cặp điện thoại Apple Iphone 8 Plus - 64GB

094xxxx380

Chu kỳ 6 (Từ ngày 04/11/2018 đến 01/02/2019)

Tháng thứ 3(Từ 03/01/2019 đến 01/02/2019)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

03/01/2019 - 09/01/2019

Điện thoại Samsung Galaxy A8+

 

091xxxx613

2

Tuần 2

10/01/2019 - 16/01/2019

Điện thoại Samsung Galaxy A8+

088xxxx041

3

Tuần 3

17/01/2019 – 23/01/2019

Điện thoại Samsung Galaxy A8+

 

088xxxx704

4

Tuần 4

24/01/2019 – 01/02/2019

Điện thoại Samsung Galaxy A8+

085xxxx583

5

Tháng

03/01/2019 - 02/01/2019

Điện thoại Samsung Note 9

 

088xxxx674

6

Quý

       04/11/2018 -  02/01/2019

Cặp điện thoại Apple iPhone Xs - 512GB

094xxxx073

 

Tháng thứ 2(Từ 04/12/2018 đến 02/01/2019)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

04/12/2018- 10/12/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A8+

 

081xxxx890

2

Tuần 2

11/12/2018- 17/12/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A8+

088xxxx695

3

Tuần 3

18/12/2018 - 24/12/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A8+

 

091xxxx354

4

Tuần 4

25/12/2018 - 02/01/2019

Điện thoại Samsung Galaxy A8+

094xxxx916

5

Tháng

04/12/2018 - 02/01/2019

Điện thoại Samsung Note 9

 

085xxxx765

Tháng thứ 1(Từ 04/11/2018 đến 03/12/2018)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

04/11/2018 - 10/11/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A8+

 

083xxxx461

2

Tuần 2

11/11/2018 - 17/11/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A8+

088xxxx474

3

Tuần 3

18/11/2018 - 24/11/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A8+

 

094xxxx281

4

Tuần 4

25/11/2018 - 03/12/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A8+

094xxxx627

5

Tháng

04/11/2018 - 03/12/2018

Điện thoại Samsung Note 9

094xxxx495

Chu kỳ 5 (Từ ngày 06/08/2018 đến 03/11/2018)

Tháng thứ 3 (Từ 05/10/2018 đến 03/11/2018)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

05/10/2018 đến 11/10/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A6+

 

088xxxx745

2

Tuần 2

12/10/2018 đến 19/10/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A6+

 

085xxxx644

3

Tuần 3

20/10/2018 đến 26/10/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A6+

 

094xxxx073

4

Tuần 4

27/10/2018 đến 03/11/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A6+

094xxxx765

5

Tháng

05/10/2018 đến 03/11/2018

Samsung Galaxy S9 plus

 

085xxxx041

6

Quý 5

06/08/2018 đến 03/11/2018

Cặp điện thoại iPhone X 64GB

094xxxx531

Tháng thứ 2(Từ 06/08/2018 đến 14/09/2018)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

05/09/2018 đến 11/09/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A6+

 

094xxxx258

2

Tuần 2

12/09/2018 đến 18/09/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A6+

 

0125xxxx764

3

Tuần 3

19/09/2018 đến 25/09/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A6+

 

094xxxx930

4

Tuần 4

26/09/2018 đến 04/10/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A6+

088xxxx650

5

Tháng

05/09/2018 đến 04/10/2018

Samsung Galaxy S9 plus

 

094xxxx094

Tháng thứ 1(Từ 06/08/2018 đến 14/09/2018)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Tuần 1

06/08/2018 đến 12/08/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A6+

 

094xxxx258

2

Tuần 2

13/08/2018 đến  19/08/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A6+

 

0125xxxx764

3

Tuần 3

20/08/2018  đến 26/08/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A6+

 

094xxxx930

4

Tuần 4

27/08/2018 đến 04/09/2018

Điện thoại Samsung Galaxy A6+

088xxxx650

5

Tháng

06/08/2018 đến 04/09/2018

Samsung Galaxy S9 plus

 

094xxxx094

Chu kỳ 4 (Từ ngày 08/05/2018 đến 05/08/2018)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tháng

08/05/2018 đến 30/06/2018

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500E

0888xxxx32

2

Giải tháng

07/06/2018 đến  06/07/2018

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500E

0888xxxx83

3

Giải tháng

07/07/2018  đến 05/08/2018

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500E

0888xxxx34

4

Giải quý

08/05/2018 đến 05/08/2018

Chuyến du lịch Châu Âu (3 nước Pháp – Thụy Sĩ – Ý) 10 ngày 9 đêm

01297xxxx65

Chu kỳ 3 (Từ ngày 07/02/2018 đến 07/05/2018)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tháng

07/02/2018 đến 08/03/2018

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500E

84123xxxx471

2

Giải tháng

09/03/2018 đến 07/04/2018

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500E

84123xxxx273

3

Giải tháng

08/04/2018 đến 07/05/2018

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500E

8491xxxx219

4

Giải quý

07/02/2018 đến 07/05/2018

Chuyến du lịch Châu Âu (3 nước Pháp – Thụy Sĩ – Ý) 10 ngày 9 đêm

8488xxxx663

Chu kỳ 2 (Từ ngày 09/11/2017 đến 06/02/2018)

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tháng

09/11/2017 đến 08/12/2017

Điện thoại iPhone 8 64GB

849xxxx2074

2

Giải tháng

09/12/2017 đến 07/01/2018

Điện thoại iPhone 8 64GB

8412xxxx5940

3

Giải tháng

08/01/2018 đến 06/02/2018

Điện thoại iPhone 8 64GB

8488xxxx023

4

Giải quý

09/11/2017 đến 06/02/2018

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A1

8494xxxx711

Chu kỳ 1 (Từ ngày 11/08/2017 đến 08/11/2017)

Tháng thứ 3 từ 10/10/2017 đến 08/11/2017

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

16/10/2017

Điện thoại OPPO F1s 64GB

8412xxxx2154

2

Giải tuần

23/10/2017

Điện thoại OPPO F1s 64GB

8412xxxx5927

3

Giải tuần

30/10/2017

Điện thoại OPPO F1s 64GB

8412xxxx8152

4

Giải tuần

08/11/2017

Điện thoại OPPO F1s 64GB

8494xxxx890

5

Giải tháng

08/11/2017

Xe máy Jupiter FI RC 2017

8412xxxx5032

6

Giải quý

08/11/2017

Xe máy Piaggio Liberty ABS

8412xxxx4891

Tháng thứ 2 từ 10/09 đến 09/10/2017

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải tuần

16/09/2017

Điện thoại OPPO F1s 64GB

8412xxxx4282

2

Giải tuần

23/09/2017

Điện thoại OPPO F1s 64GB

8412xxxx1853

3

Giải tuần

30/09/2017

Điện thoại OPPO F1s 64GB

8412xxxx4147

4

Giải tuần

09/10/2017

Điện thoại OPPO F1s 64GB

8412xxxx8347

5

Giải tháng

09/10/2017

Xe máy Jupiter FI RC 2017

8412xxxx1664

Tháng thứ 1 từ 11/08 đến 09/09/2017

STT

Cơ cấu giải

Ngày trúng giải

Giải thưởng

Số điện thoại trúng giải

1

Giải ngày

11/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx1664

2

Giải ngày

12/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx3991

3

Giải ngày

13/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx9616

4

Giải ngày

14/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx4147

5

Giải ngày

15/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx1209

6

Giải ngày

16/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx2154

7

Giải ngày

17/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx9740

8

Giải ngày

18/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx1853

9

Giải ngày

19/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx4282

10

Giải ngày

20/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx5927

11

Giải ngày

21/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx6372

12

Giải ngày

22/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx4147

13

Giải ngày

23/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx8347

14

Giải ngày

24/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx1057

15

Giải ngày

25/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx6452

16

Giải ngày

26/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx2157

17

Giải ngày

27/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx5857

18

Giải ngày

28/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx8870

19

Giải ngày

29/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx3489

20

Giải ngày

30/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx5032

21

Giải ngày

31/08/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx7720

22

Giải ngày

01/09/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx4764

23

Giải ngày

02/09/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx6643

24

Giải ngày

03/09/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx4243

25

Giải ngày

04/09/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx6549

26

Giải ngày

05/09/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx8152

27

Giải ngày

06/09/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx0603

28

Giải ngày

07/09/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx4891

29

Giải ngày

08/09/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx7531

30

Giải ngày

09/09/2017

Điện thoại Samsung J7 Prime

8412xxxx9617

31

Giải tháng

09/09/2017

Xe máy Honda Future

8412xxxx1084